Partner projektu:
Logo GlaxoSmithKline

video-motiv

Úvod

Vítám vás na stránkách věnovaných sonografii hrudníku. Sonografie je dlouhodobě zavedená diagnostická metoda, u které se předpokládalo, že není přínosem při vyšetření hrudníku. Avšak v posledních letech se ukazuje, že to není až tak úplně pravda a tato metoda je postupně využívaná i k diagnostice plicních onemocnění - zejména u akutních stavů a jako zobrazovací metoda při provádění invazivních výkonů.

Tento sonografický atlas je určený zejména pneumologům, pro které je základní zobrazovací metodou RTG a CT. Proto téměř u všech nálezů (kde je to přínosem) je pro názornost uveden přehledový snímek hrudníku, popřípadě CT hrudníku a nález na sonografii s popisem. Popřípadě mohou z tohoto atlasu čerpat i jiné odbornosti (ARO, pediatrie, všeobecné lékařství, internisté, atd.).

Protože hlavní výhodou sonografie je zobrazení v reálném čase, tak většina nálezů je v podobě krátkých videosekvencí, ke kterým je vždy popis na statickém obrázku.

Chtěl bych zdůraznit, že tento sonografický atlas není učebnice, proto je vhodné studium zkombinovat s literaturou, doporučuji monografii Whole body ultrasonography in the critically ill, Daniel A. Lichtenstein, nakladatelství Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, ze které je i použitá terminologie v atlasu.

Vzhledem k tomu, že videosekvence vznikaly za běžného provozu na plicním oddělení, ne vždy je zobrazení videosekvencí dokonalé. Je ale reálné, bez dodatečných úprav, tak, jak vzniklo při vyšetřování. K dispozici jsme měli sektorovou a lineární sondu, proto se v atlase setkáváme s nálezy z obou sond.

Většina nálezů v tomto atlasu jsou stavy, se kterými se může pneumolog nejčastěji setkat (pohrudniční výpotek, tumory, pneumothorax, atd.). Pro zajímavost jsem zařadil i některé méně časté nálezy (herniace plic do hrudní stěny).

Jako nic není dokonalé, tak ani tento atlas není bez chyb, proto přivítám vaše dotazy, podněty a návrhy pro další rozvoj.

 

Jak používat atlas

V levém horním rohu je zobrazen piktogram hrudníku s přibližnou polohou sondy, která je zobrazena oranžově. Na videosekvencích a na statických obrázcích máme po pravé straně měřítko v centimetrech. Pokud klikneme ve videosekvenci na ikonu resize (v pravém dolním rohu videa), zobrazí se nám video na celé ploše.

Přeji vám hodně zdaru při studiu.  Doufám, že mé dílo poslouží k dobré věci a bude ku prospěchu.

Věnuji všem, kteří fandí myšlence vzniku tohoto atlasu ....

MUDr. Rastislav Šimek

© MUDr. Rastislav Šimek, 2013

Partner projektu:
Logo GlaxoSmithKline

Použitá RTG a CT dokumentace – Oddělení zobrazovacích metod, KNTB, a.s., Zlín
Veškeré materiály použité na těchto stránkách jsou určeny pouze pro edukační účely a bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázáno jejich částečné či celkové užití, úpravy, distribuce či jakékoliv jiné využití.