Sono Atlas

O autorovi

MUDr. Rastislav Šimek

MUDr. Rastislav Šimek

Kontakt: rasto.simek@gmail.com

 

Narozen v roce 1978 v Žilině (Slovenská republika). Absolvoval dva semestry na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského, odbor Biomedicínská fyzika, následně studium medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Promoval v roce 2003.

Téhož roku nastoupil do Krajské nemocnice T. Bati a.s. ve Zlíně. Atestaci z Pneumologie a ftizeologie složil v roce 2010. Přednáší na pneumologických kongresech o problematice ultrazvuku hrudníku. V roce 2011 absolvoval kurz sonografie hrudníku EFSUMB - Euroson school v Praze. V roce 2012 se účastnil jako lektor ultrazvukového workshopu I. kongresu České Pneumologické a ftizeologické společnosti v Hradci Králové. Pod vedením prof. Daniela Lichtenteina, MD, absolvoval v roce 2013 kurz CEURF (Cercle Des Echographistes D’urgence Et De Reanimation Francophones) v nemocnici Ambroise Paré, Pařiž. V současnosti působí jako sekundární lékař na Plicním oddělení Krajské nemocnice T. Bati a.s. ve Zlíně.

© MUDr. R. Šimek, 2013

Partner projektu:
Logo GlaxoSmithKline

Použitá RTG a CT dokumentace – Oddělení zobrazovacích metod, KNTB, a.s., Zlín
Veškeré materiály použité na těchto stránkách jsou určeny pouze pro edukační účely a bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázáno jejich částečné či celkové užití, úpravy, distribuce či jakékoliv jiné využití.