Sono Atlas

Reference

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.   

Prof. V. Kolek

Moderní metody pneumologie jsou založeny na minimální invazivitě, přesnosti a dobré interpretovatelnosti získaných dat. Tyto požadavky ještě nedávno ultrazvukové vyšetření hrudníku nesplňovalo. Zobrazovací schopnost tohoto vyšetření se ale v posledních letech významně zdokonalila a nové přístroje s kvalitními detekčními sondami jsou vynikajícím pomocníkem při diagnostice nitrohrudních procesů, ale i při terapeutických zákrocích, kde slouží jako navigační systém. Uplatnění v intenzivní pneumologii je zvláště podstatné a sonografie hrudníku se zařadila mezi standardní vyšetřovací postupy.

Předkládaný atlas je vynikajícím archivem častých i méně obvyklých nálezů v korelaci s jinými vyšetřovacími metodami a je určen jako edukační materiál pro všechny lékaře, kteří hrudní sonografii používají nebo ji chtějí zavést do své praxe.

Nezbývá než popřát tomuto dílu, aby se s ním seznámilo co nejvíce pneumologů.

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc

© MUDr. R. Šimek, 2013

Partner projektu:
Logo GlaxoSmithKline

Použitá RTG a CT dokumentace – Oddělení zobrazovacích metod, KNTB, a.s., Zlín
Veškeré materiály použité na těchto stránkách jsou určeny pouze pro edukační účely a bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázáno jejich částečné či celkové užití, úpravy, distribuce či jakékoliv jiné využití.