Sono Atlas

   |   

Váš prohlížeč nepodporuje obrázky ve formátu SVG, aktualizujte prohlížeč na poslední verzi.

Po přiložení sondy ventrálně přibližně v medioklavikulární čáře  vidíme „bat sign“ (lineární sonda),  který při dechových exkurzích mizí a je nahrazen obrazem srdce. Pozor – nejedná se o „lung point“, který můžeme vidět u pneumothoraxu.

ChW - hrudní stěna
PL - pleurální linie
A - A linie
He - srdce

 

 

popis
Váš prohlížeč nepodporuje obrázky ve formátu SVG, aktualizujte prohlížeč na poslední verzi.

Podobný obraz i se sektorovou sondou.

ChW - hrudní stěna
PL - pleurální linie
A - A linie
He - srdce

 

popis

© MUDr. R. Šimek, 2013

Partner projektu:
Logo GlaxoSmithKline

Použitá RTG a CT dokumentace – Oddělení zobrazovacích metod, KNTB, a.s., Zlín
Veškeré materiály použité na těchto stránkách jsou určeny pouze pro edukační účely a bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázáno jejich částečné či celkové užití, úpravy, distribuce či jakékoliv jiné využití.