Sono Atlas

   |   

Váš prohlížeč nepodporuje obrázky ve formátu SVG, aktualizujte prohlížeč na poslední verzi.

Pacientka přijatá pro levostrannou bronchopneumonii.

 

Na ultrazvukovém vyšetření se zobrazuje alveolární konsolidace („shred sign“). Po antibiotické terapii bez regrese nálezu, proto přistoupeno k biopsii pod sonografickou kontrolou, která potvrzuje intersticiální pneumonii, po kortikoterapii regrese nálezu.

„Shred sign“ je hypoechogenní nehomogenní cárovitá struktura, neostře, jakoby cárovitě ohraničená od okolí.

 

 

RTG
RTG

SONO

ChW - hrudní stěna
PL - pleurální linie
ShS - „shred sign“ jako příznak alveolární konsolidace

 

CT

© MUDr. R. Šimek, 2013

Partner projektu:
Logo GlaxoSmithKline

Použitá RTG a CT dokumentace – Oddělení zobrazovacích metod, KNTB, a.s., Zlín
Veškeré materiály použité na těchto stránkách jsou určeny pouze pro edukační účely a bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázáno jejich částečné či celkové užití, úpravy, distribuce či jakékoliv jiné využití.