Sono Atlas

   |   

Váš prohlížeč nepodporuje obrázky ve formátu SVG, aktualizujte prohlížeč na poslední verzi.

Pacientka s maligním tumorem retroperitonea, po operaci, odeslaná k došetření nejasného nálezu na RTG hrudníku vlevo, kde v boční projekci v zadním bráničním úhlu neurčité zastínění. 

 

Provedeno ultrasonografické vyšetření hrudníku, kde je opouzdřená hyperechogenní kolekce tekutiny, která při dýchání tvoří vír, vysloveno podezření na zánětlivou kolekci. Proto doplněno CT plic, kde dutinová léze s hladinkou volné tekutiny charakteru abscesu, zánětlivé změny plicního intersticia, ohraničená kolekce pod levou bránicí, defekt bránice a v.s. komunikace mezi oběma kolekcemi. Chirurgem provedena drenáž kolekce levého subfrenia, makroskopicky páchnoucí zkalená  tekutina, cytologicky buněčná drť. Po antibiotické terapii téměř kompletní regrese nálezu. 

 

RTG RTG

popis

ChW - hrudní stěna
E - empyem
PM - pyogenní membrána
PL - pleurální linie

 

popis
CT
RTG

© MUDr. R. Šimek, 2013

Partner projektu:
Logo GlaxoSmithKline

Použitá RTG a CT dokumentace – Oddělení zobrazovacích metod, KNTB, a.s., Zlín
Veškeré materiály použité na těchto stránkách jsou určeny pouze pro edukační účely a bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázáno jejich částečné či celkové užití, úpravy, distribuce či jakékoliv jiné využití.