Sono Atlas

   |   

Váš prohlížeč nepodporuje obrázky ve formátu SVG, aktualizujte prohlížeč na poslední verzi.

Pacient s nekardiálním plicním edémem při výškové nemoci.

 

Ultrazvukové vstupní vyšetření s nálezem početných místy až splývajících B-linií oboustranně, ve všech kvadrantech, dále přítomný „lung sliding“. Přítomnost těchto nálezu svědčí pro plicní edém. Po 5 denní léčbě na kontrolním ultrazvukovém vyšetření prakticky úplné vymizení splývavých a početných B-linií. Podobný nález vidíme sonograficky u plicního edému kardiální etiologie, nebo ARDS.

 

RTG CT

popis

ChW - hrudní stěna
R - žebro
PL - pleurální linie
B - B-linie
AS - akustický stín žebra

 

Váš prohlížeč nepodporuje obrázky ve formátu SVG, aktualizujte prohlížeč na poslední verzi.

Po léčbě za 5 dní

 

RTG RTG

SONO

ChW - hrudní stěna
R - žebro
PL - pleurální linie
B - B-linie
AS - akustický stín žebra

 

© MUDr. R. Šimek, 2013

Partner projektu:
Logo GlaxoSmithKline

Použitá RTG a CT dokumentace – Oddělení zobrazovacích metod, KNTB, a.s., Zlín
Veškeré materiály použité na těchto stránkách jsou určeny pouze pro edukační účely a bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázáno jejich částečné či celkové užití, úpravy, distribuce či jakékoliv jiné využití.